[ upp ]
[ ner ]Homeopatins fader är Samuel Hahnemann (1755-1843). Redan som liten var han mycket begåvad. När han var tretton år kunde han hebreiska, och hjälpte sin lärare med undervisningen. Som 20-åring började han studera medicin. Han behärskade då åtta språk.

Sina studier finansierade han genom att översätta vetenskapliga arbeten. Härigenom fick han en omfattande utbildning. Han blev en mycket framstående läkare, kemist och författare. Han poängterade vikten av hygien, diet och motion.

Mot slutet av 1700-talet blev han mer och mer övertygad om att den gängse medicinen inte var bra, utan tvärtom t o m skadlig. Behandlingarna var bl a åderlåtning, laxeringar, blodiglar, svältkurer mm.

Hahnemann övergick till att ägna sig mer åt översättningar. 1790 översatte han ett verk av Dr. Cullen om kinabark och han beslöt att prova kinabarken på sig själv. Han uppvisade då samma symptom som malaria. Han fortsatte med olika prövningar tills han 1796 publicerade upptäckterna i en mycket respekterad medicinsk tidskrift. Antalet prövade medel var då knappt 200.

Den nya läkemedelsläran formulerade han: Similia Similibus Curentur, lika bör botas med liknande.

Homeopatiska medel får man fram genom prövningar på friska människor. Läkemedlens symptombild är beskriven i Materia Medica. De kommer från växt-, djur- och mineralriket. Medlen är potensierade (utspädda).

Sjukdom kan vara en signal att det råder oreda i kroppen. De olika symptom kroppen då uppvisar är till hjälp när vi ska leta fram rätt medel. Homeopaten behandlar efter den symptombild patienten uppvisar - den ska motsvara en läkemedelsbild.

Vad homeopatmedlet kan uträtta är att väcka kroppens egna slumrande krafter till aktion mot sjukdomen.

Hos homeopaten får Du berätta om Dina symptom, hur de uppkommit och utvecklats. Homeopaten kommer att ställa en del allmänna frågor, detta för att få fram en totalitet - det som karakteriserar just Dig.

Till exempel 10 personer som har ont i halsen kan få 10 olika medel, just därför att de är olika personer.

Homeopatläkemedel ska bota uppifrån och ner, inifrån och ut, från viktiga organ till mindre viktiga, samt i omvänd ordning till hur de har uppträtt. Därför kan man också få en reaktion, att gamla sjukdomar kan dyka upp igen. Men helst ska man då må bättre till sinnet.

Inom homeopatin har vi använt oss av samma princip och samma medel i 200 år.

Välkommen att prova!